Φωτό

Ἀποστρέψαμε τὸ βλέμμα
σταθήκαμε ὄρθιοι, ξένοι, βιαστικοὶ
κραυγάσαμε -«δὲν τοὺς γνωρίζουμε».

Ἄσυλο ἡ μνήμη, δὲν μᾶς δίνει.

Advertisements