μετάφραση Γιάννης Η.Παππάς, εισαγωγή Massimo Cazulo, εκδ. Οδός Πανός, 2008

La gondola che scivola in un forte
bagliore di catrame e di papaveri,
la subdola canzone che s’alzava
da masse di cordame, l’alte porte
rinchiuse su di te e risa di maschere
che fuggivano a frotte –

una sera tra mille e la mia notte
θ piω profonda! S’agita laggiω
uno smorto groviglio che m’avviva
a stratti e mi fa eguale a quell’assorto
pescatore d’anguille dalla riva.

Η γόνδολα που γλιστράει μέσα σε μια δυνατή
λάμψη από παπαρούνες και κατράμι,
το απατηλό τραγούδι που ανέβαινε
από σωρούς σκοινιών, οι μεγάλες πόρτες
που πίσω σου κλείναν και γέλια μασκοφόρων
που φεύγανε σε ομάδες-

μια βραδιά μέσα στις χίλιες κι’ η νύχτα μου
έγινε πιο σκοτεινή! Εκεί κάτω σαλεύει
μια άψυχη μάζα που μου δίνει σιγά-σιγά ζωή
και με κάνει να μοιάζω με κείνον τον αφοσιωμένο
ψαρά χελιών, στην όχθη.

Advertisements