Μιχαὴλ Ἀγγελάκης

Ἀπὸ τὸ «Ὁ ἀρχαῖος τοῖχος μὲ τὰ μικρὰ ὰγριολούλουδα στὴν κορυφή του», Ἐκδόσεις Ἀττικός, Ἀθήνα 1990.


Αυθεντικό χειρόγραφο του Μιχαήλ Αγγελάκη με το ποίημα

Εἶδες ποτὲ κυρά μου πῶς πετάει μιὰ πεταλούδα;
ἔνοιωσες τὸ ἄγγιγμα τῶν φτερῶν της πάνω στὴν καρδιά σου;

Ὁ ἥλιος ἔλαμψε μὰ σένα δὲν σὲ φώτισε
σὲ σκίασε μιὰ μικρὴ πεταλούδα.

Ὁ γρῦλος, μὲ ρώτησες κάποτε,
εἶναι ἄραγε καὶ αὐτὸ τὸ καλοκαίρι κοντά μας;

Δὲν σ΄ ἀπάντησα γιατὶ θὰ πληγωνόσουν
οὔτε καὶ τώρα θὰ σοῦ ἀπαντήσω.
Χίλια καλοκαίρια χάσανε τὴν ὑπομονή τους
προσμένοντας νὰ τὰ κοιτάξεις.

Advertisements