Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Ποιήματα (επιλογή-επίμετρο: Γιάννης Βούλτος)

Γι’ ἀπόψε μόνο

Γι’ ἀπόψε μοῦ φτάνει
Νά κοιτάζω
Τά παιδικά μου βιβλία
Μοῦ φτάνει
Νά νιώθω τό βλέμμα σου
Νά σκεπάζει
Τά μάτια μου
Γι’ ἀπόψε μοῦ φτάνει
Τό κουρασμένο τρέμισμα
Τῆς λάμπας
Φοβᾶμαι τόσο τή νύχτα
Εἶναι σάν νά πεθαίνει
Ὁ ἥλιος.

Τ’ ανοιχτά παράθυρα, Μαυρίδης, 1963

Advertisements