Μαρία Λαΐνα

Φωτό
Ἀπὸ Σπύρου Κοκκίνη 6η ἔκδ,
«Ἀνθολογία Νεοελληνικῆς Ποίησης»
Ἔκδ. Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε., Ἀθῆναι 2000.

Χτὲς βράδυ, /

τὰ χέρια μου κράτησαν τὴ λύπη σου /

ὅπως πουλὶ ποὺ στὰ φτερὰ του /

ταξιδεύει ἕνα νεκρό. /

Χτὲς βράδυ, /

ἡ ἀπελπισία σου κατοίκησε στὶς φλέβες μου• /

τώρα ὁ ἥλιος θὰ μὲ βρεῖ διάτρητη /

ἀπὸ τὴν ἐνοχὴ /

καὶ τὰ παιδιὰ δὲ θὰ μὲ ξέρουν στὰ παιγνίδια τους.

Advertisements