Γιώργος Πρίμπας, (χωρίς τίτλο)-

Καλλιθέα, Σαπφούς / 26.5.12
(η φωτογραφία από τον Γιώργο Πρίμπα)
Η νύχτα στέγνωσε
Διάσπαρτα νερά
Και μια μοναξιά στα παγκάκια
Των καινών χρόνων παράταιρη
Τη θυμίζουν στα βήματα.
Γιώργος Πρίμπας
Advertisements