Μαρία Τσιράκου, επιΣτροφή από την απόΣταση

 
Ενοικιάζεται
ένα μέτρο και εβδομήντα δύο εκατοστά


Σώμα.

Απόπειρες συνουσίας, πολλές.
Απόπειρες έρωτα, μετρημένες.
Απόπειρες αυτοκτονίας, μια.


Σε περίοδο κρίσης ενοικιάζεται,
έφτασε πια τη μέση ηλικία
με μόνη κατάχρηση αυτή 
των αισθήσεων, κυρίως, της όρασης.


Ενοικιάζεται. Δεν πωλείται,
αφού η κάτοχός του επιστρέφει, κάθε που
ο άνθρωπος νυχτώνει δίχως φως.


Πληροφορίες εντός.

Advertisements