Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών θα συμμετάσχει σε Επιμορφωτική Ημερίδα για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς της Σουηδίας με θέμα: «Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας», που διοργανώνει το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας, το Σάββατο 19 Μαΐου 2012, από τις 10.30 έως τις 16.30, στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, οδός Idungatan 4, στη Στοκχόλμη.

Από την πλευρά του Ινστιτούτου θα μιλήσουν οι κκ. Γ. Παπαναστασίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου, με θέμα «Σχέσεις γραφής και προφοράς στη νέα ελληνική: ιστορική τεκμηρίωση», και Παναγιώτης Ανδρέου, συνεργάτης του Ινστιτούτου, με θέμα (1) «Η διδασκαλία της προφοράς της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» και (2)«Οι εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας».
Επίσης, την Κυριακή 20 Μαΐου 2012, στις 14.00, ο κ. Γ. Παπαναστασίου θα δώσει διάλεξη με θέμα «Η ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της», στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, οδός Idungatan 4, στη Στοκχόλμη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου, την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
The message in English
The Institute of Modern Greek Studies participates in a Seminar for the Greek teachers of Sweden entitled «Modern Greek as a Second/Foreign Language», organized by the Greek Education Office at London and the Federation of Greek Associations and Communities of Sweden, on Saturday, May 24th 2012, at 10.30-16.30, at 4 Idungatan str., Stockholm.
Speakers: G. Papanastassiou, «Modern Greek Spelling: Historical Documentation», and P. Andreou (1)«Pronunciation Teaching of Modern Greek as a Second/Foreign Language» and (2) «The Institute’s editions on Teaching Modern Greek as a Second/Foreign Language».
G. Papanastassiou will also be giving a lecture entitled «The Greek Language in the Course of Time», on Sunday, May 25th 2012, at 14:00, at 4 Idungatan str., Stockholm. The lecture is organized by the Greek Education Office at London, the Federation of Greek Associations and Communities of Sweden and the Institute of Modern Greek Studies.
Advertisements